Usługi Eksperckie

Tworzenie, opisywanie rytuałów dla wskazanych marek.

Tworzenie eksperckich opisów z zakresu sensoryki, sztuki kiperskiej, kultury danego gatunku.

Realizowanie szkoleń dla sprzedaży i marketingu (sensoryka dla konsumentów, zrozumieć trunek, jak mówić aby trafić do klienta, itp.)

Doradztwo w zakresie mówienia o smaku, komunikacji na linii marketing – produkcja, marketing - konsument.

Analiza mocnych i słabych stron sensorycznych produktu. Wykorzystywanie mocnych stron w komunikacji marketingowej.

Doradztwo w zakresie rytuałów wiążących się z alkoholami w Polsce i na świecie, ich różnorodności gatunkowej i dopasowanie do konkretnego stylu alkoholu.

Kreowanie połączeń alkoholowo – kulinarnych (food pairing) dla wskazanych marek.

Prowadzenie moderowanych degustacji, eventów dla konsumentów, dystrybutorów, hurtowników etc.

Organizowanie spotkań edukacyjnych dla pracowników branży alkoholowej.

Rola doradcza podczas warsztatów, spotkań zespołów marek, sesji planowania itp.

Tworzenie opisów na etykiety, materiały reklamowe.

Współpraca z agencjami PR i marketingowymi obsługującymi konkretne marki.

Sensoryczna dyplomacja – jak mówić o alkoholach.

Selekcja i szkolenie kandydatów do panelu degustacyjnego.

Zarządzanie panelem degustacyjnym dla liderów.

Alkohole  Świata – profilowanie i nauka wzorców sensorycznych.

Sztuka degustacji - ocena sensoryczna skutecznym narzędziem zarządzania jakością produkcji.